Новини и съобщения

07/29/2014 - 16:39

Themisplus е диафрагмен разходомер с налични размери от G10 до G40, в съчетание с акумулаторна батерия и електронен брояч за измерване на обема на природния газ при базови условия. Напълно вградените датчици за налягане и температура осигуряват точни данни при коригиране на обема преминалия газ. Електронният брояч директно показва текущата измерена стойност при базови условия. Тhemisplus разполага с функция за регистриране на данни ,която записва с данните за потреблението с различни тарифни нива. Приемането на данните е гарантирано от модулен GPRS модем,работещ с батерия.