Сферичен кран за ръчно изключване за газ и въздух.

Сферичен кран за ръчно изключване за газ и въздух.

Кран с бутон DH използват се за монтаж на манометри и пробни горелки.

MH е иглен кран , който се използва за монтаж на манометри за високи налягания.

Кран за настройка се използват за прецизна настройка на въздуха в горивни системи. Управлява се с върток.

Кран за настройка GEHV, GEH се използват за прецизна настройка на дебита.
GEHV се управлява с върток със скала, а GEH се настройва с отвертка.

Сферичен кран прав или ъглов с холендрова гайка за ръчно изключване за газ и въздух