Газорегулиращото и измервателно табло , предназначено за външен или вътрешен монтаж, което се състои от сферичен кран за газ 3/4" на входа, регулатор на ниско налягане (Pвх. до 300 mbar) тип...

Газорегулиращото и измервателно табло , предназначено за външен монтаж, което се състои от сферичен кран за газ 3/4" на входа, регулатор на налягане тип M2R 3/4"x1 1/4" с вграден отсекател по...